BLOG

19/04/2017

Je wordt een product van je omgeving

Op een bepaald moment heb ik geprobeerd om mij in twee totaal verschillende omgevingen te begeven.Maar indirect had de ene omgeving invloed op de andere. Bovendien was er altijd één die meer trok. En dat was meestal niet de meest inspirerende... :-) Nu dat is ok. Sterker nog het was noodzakelijk (voor mij althans). Tot ik begon te beseffen hoeveel invloed mijn omgeving eigenlijk wel had op mij. Ik bevond mij dus in een omgeving die meer bij mijn oude 'ik' paste. De waarden die er belangrijk waren, stonden bijna haaks op mijn nieuwe waarden. Maar als 'aangepast' persoon schikte ik mij daar wel weer naar. (Daar was ik mijn hele leven al goed in geweest, ik was getraind:-)) Het botste soms wel, maar ik dacht dat ik geen andere keuze had... Er moest toch geld binnenkomen. Niet? 
Hoe gaan mensen met mij om en vooral hoe goed is deze omgeving voor mij? Is een belangrijke vraag die we onszelf af en toe dienen te stellen. Soms is het antwoord op die vraag confronterend. Zo ook bij mij. Het was pijnlijk dit onder ogen te zien. Nog pijnlijker mijn eigen aandeel te zien. Ik liet dit wel zelf toe en koos er dus (onbewust) voor. Tot ik dit op een bepaald moment aanvaardde en moedig genoeg was om voor een andere omgeving te kiezen. Een veel beter passende omgeving.
Of we het nu leuk vinden of niet. We worden allemaal een product van onze omgeving. Dus als we goed voor onszelf willen zorgen, zullen we bewust voor een goede omgeving moeten kiezen die ons positief voedt en ons dient in ons leven.