BLOG

18/01/2015

Helderheid is kracht!

Als er één ding is dat ik echt zeker weet, is het dat ik het niet alleen wil doen. 'Together everybody achieves more!' Bovendien geloof ik ook echt als je het volledig helder hebt, je ook de juiste mensen aantrekt. Het zorgt ervoor dat je 'neen' durft zeggen tegen datgene dat niet aansluit. De grootste uitdaging is, samenwerken. Ik heb in het verleden ook samengewerkt, of een poging gedaan tot :-). En het brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Dat ik het moeilijk vond, heeft mij er wel toe aangezet om ernaar te kijken en ervan te leren.  Samenwerken = zelfontwikkeling! In de eerste plaats is 'zelfkennis' volgens mij belangrijk. Weten waar je goed en minder goed in bent. Waar je soms in doorschiet enz. Ten tweede is het een goede test om te zien hoezeer je de ander, met al zijn talenten en valkuilen, zichzelf kan laten zijn.(dit is meestal een spiegel van hoezeer je jezelf al jezelf kan laten zijn) En eventueel dingen te leren die je zelf nog niet zo goed beheerst. Naast 'zelfkennis' is 'open communicatie', ook van cruciaal belang. Dat je effectief durft communiceren wat goed voelt en wat niet. Hier had ik het vroeger moeilijk mee. Uiten wat ik wilde, voelde voor mij als 'eisen'. Terwijl je gewoon aangeeft wat jij prettig vindt of niet. Niets mis mee, integendeel! En 'last but not least' is het ook noodzakelijk 'heldere afspraken' te maken. 'Goede afspraken maken goede vrienden'!  Vroeger vond ik het maken van afspraken kinderachtig. Wat natuurlijk een 'oordeel' was. Maar nu besef ik dat het juist kan leiden tot een vlotte samenwerking. Zeker als je de afspraken in samenspraak maakt, vanuit een gelijkwaardige positie. Dan zorgen ze ook voor een bepaald 'commitment'. Bovendien verdwijnt vanzelf wat niet past... Kortom, helderheid is kracht!